Otvoritev dogodka

Pozdravni nagovori

Župan Mestne Občine Koper, Boris Popović
Ministrica za MKGP, dr. Aleksandra Pivec
Direktor ZRS, prof.dr. Rado Pišot
Direktor ECPD, prof.dr. Negoslav Ostojić

Pozdrav organizatorja: prof. dr. Peter Raspor