Kategorija: Sekcije

Otvoritev dogodka

Pozdravni nagovori Župan Mestne Občine Koper, Boris Popović Ministrica za MKGP, dr. Aleksandra Pivec Direktor ZRS, prof.dr. Rado Pišot Direktor ECPD, prof.dr. Negoslav Ostojić Pozdrav organizatorja: prof. dr. Peter Raspor

Znanost in stroka skupaj

       

Stroka in razvoj podjetij

Aktualno raziskovanje hrane in prehrane

Top