Okrogla miza* – povezava med prehranjevanjem, gibanjem in zdravjem

Gibalna aktivnost in uravnotežena prehrana sta dejavnika, ki z roko v roki omogočata in prispevata posamezniku, da v skrbi za ohranjanje ali izboljšanje svojega zdravstvenega statusa naredi odločilen korak naprej. Številnim smernicam in množičnim pobudam, ki naj bi v našem okolju delovale v smeri ozaveščanja prebivalcev, navkljub, je stanje še vedno zaskrbljujoče.

Trend debelosti in vseh ostalih, s pomanjkanjem gibanja in neuravnoteženo prehrano povezanih kroničnih nenalezljivih bolezni, še vedno raste. Sistemski ukrepi, ki jih lahko na prijazen in posamezniku ter skupinam prilagojen način, postopno umestimo kot spremembe v socialnem in fizičnem okolju sodobne družbe so edina prava, učinkovita in dolgoročna rešitev.

Kako se bomo tega lotili? Odgovore na ta vprašanja nam bodo ponudili strokovnjaki različnih disciplin katerim je skupno dolgoročno in intenzivno prizadevanje v smeri sprememb.

 

MODERATOR, Prof dr. Rado Pišot

SODELUJOČI:

Razvrščeno po imenih avtorjev

Splošna bolnica Izola, dr. Mladen Gasparini, dr. med

CŠOD, Rado Gregorič

ZRS, izr. prof. dr. Boštjan Šimunič

ZRS Koper, prof. dr. Lenart Škof

 

 

*Obeležuje Inavguracijo Mediteranskega instituta za okoljske študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (MIOS ZRC)