Kategorija: Okrogle mize

Okrogla miza* – povezava med okoljem, pridelavo hrane in zdravjem

Okrogla miza bo s sodelovanjem strokovnjakov različnih strok iskala odgovore na vprašanje: “kako prepoznati oziroma kako najti zdravo hrano”? Vedno bolj se, na srečo tudi proizvajalci hrane zavedajo, da ekonomski uspeh v moderni dobi kapitalizma pri njihovem poslu ni edino

Okrogla miza* – povezava med prehranjevanjem, gibanjem in zdravjem

Gibalna aktivnost in uravnotežena prehrana sta dejavnika, ki z roko v roki omogočata in prispevata posamezniku, da v skrbi za ohranjanje ali izboljšanje svojega zdravstvenega statusa naredi odločilen korak naprej. Številnim smernicam in množičnim pobudam, ki naj bi v našem

Top