Okrogla miza* – povezava med okoljem, pridelavo hrane in zdravjem

Okrogla miza bo s sodelovanjem strokovnjakov različnih strok iskala odgovore na vprašanje: “kako prepoznati oziroma kako najti zdravo hrano”?

Vedno bolj se, na srečo tudi proizvajalci hrane zavedajo, da ekonomski uspeh v moderni dobi kapitalizma pri njihovem poslu ni edino merilo. Je temu res tako?

Po drugi strani smo priča spodbudnim trendom, ko se ljudje ozaveščajo, da pri zaužitem obroku ni odločilna kvantiteta, temveč vitalnost oziroma kvaliteta živil. Je tudi temu res tako?

In ne-nazadnje, povečuje se zavest, da ima prevelika raba kmetijskih fitofarmakoloških sredstev v konvencionalnem kmetijstvu negativne vplive tako na okolje kot tudi na zdravje ljudi; pomeni to spremembo razvojne paradigme na širokem spektru pridelave hrane, v svetu demografske eksplozije? Kako bomo nasitili ves planet?

Moderator Janez Podobnik, dr.med.

 

SODELUJOČI:

Razvrščeno po imenih avtorjev

ZRS Koper, Milena Bučar Miklavčič

SZF, Edvard Kobal

NIB, Tamara Lah

MKGP, Jože Podgoršek

KIS, Andrej Simončič

GZS, Tatjana Zagorc

 

*Obeležuje 35. obletnico delovanja evropskega centra za mir in razvoj (ECPD)