Sponzorji

Sponzorji, ki so prispevali finančna sredstva za izvedbo konference, za kar se jim iskreno zahvaljujemo, saj so s tem pokazali pomembnost Dneva hrane v našem prostoru: