Ana Roš

Rojena je bila leta 1972 v Šempetru pri Gorici očetu zdravniku in materi novinarki. Že od mladih nog se je navduševala nad športom, bila je tudi članica nacionalne Jugoslovanske smučarske ekipe, svojo ustvarjalnost pa pilila z urami sodobnega plesa. Po končanem študiju diplomacije na Tržaški univerzi se odloči slediti ljubezni in pristane v restavraciji Franko v lasti staršev svojega partnerja, Valterja Kramarja. V restavraciji najprej pomaga kot natakarica, na prelomu tisočletja pa svoje mesto najde v kuhinji kjer tudi ostane. Čez nekaj let z Valterjem prevzameta vodstvo restavracije, jo prenovita in poimenujeta Hiša Franko. Ana Roš leto za letom niza vse več uspehov, pojavlja se na številnih mednarodnih festivalih in konferencah. Leta 2016 izide epizoda o Hiši Franko v seriji Chef’s table, ameriške produkcijske hiše Netflix hkrati za svoje delo dobi Jabolko navdiha, priznanje Predsednika Republike Slovenije. Leto zatem jo revija Restaurant razglasi za chefinjo leta, Hiša Franko pa se zavihti na 69. mesto lestvice 50 najboljših restavracij sveta (50Best). Leta 2018 se Hiša Franko povzpne na 48. mesto, leta 2019 na 38. Mesto, leta 2020 Hiša Franko prejme prestižno priznanje 2 Michelinovi zvezdici. Kuhinja Ane Roš je zrcalo nje same, je odraz lokalnega okolja in sezone, je trajnostno naravnana in cenjena tako doma kot po svetu.

Andrej Simončič

Življenjepis: rojen 1962 V Celju, diplomsko in podiplomsko izobraževanje je dr. Simončič zaključil na BF Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2003 pridobil naziv doktorja agronomskih znanosti. Prof. dr. Andrej Simončič je raziskovalec in direktor Kmetijskega inštituta Slovenije od leta 2003 dalje. Njegovo delo vključuje vodenje inštituta, znanstveno in strokovno delo na področju zdravstvenega varstva rastlin, FFS in varstva okolja ter visokošolsko izobraževanje. Pred tem je bil 16 let na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer je opravljal delo svetovalca in raziskovalca za varstvo rastlin, med leti 2001 in 2003 pa je bil direktor Hmeljarskega inštituta Slovenije. Raziskovalno in pedagoško delo: njegovo delo sega na širše področje varstva rastlin, FFS in vplivov kmetijstva na okolje. Svoje znanje je izpopolnjeval v okviru domačih in tujih krajših in daljših strokovnih usposabljanj. Od leta 2003 dalje poučuje kot gostujoči predavatelj na Univerzi v Mariboru – FKBV, Univerzi na primorskem, FAMNIT ter Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju. Naziv znanstvenega  svetnika je pridobil leta 2009, v letu 2020 pa je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za področje kmetijstvo in okolje. Kot predavatelj je bil in je še mentor ali somentor pri več diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

Bibliografija: COBISS izpis dr. Simončiča obsega preko 850 bibliografskih enot. Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več kot 150 znanstvenih in strokovnih člankov. Kot specialist za varstvo rastlin in raziskovalec je do sedaj opravil več kot 600 predavanj za različne ciljne skupine. Vodil je številne razvojne in raziskovalne projekte ter sodeloval v večih mednarodnih projektih kot koordinator za Slovenijo. Dodatne zadolžitve: med njegovimi ostalimi pomembnejšimi aktivnostmi in funkcijami naj navedemo članstvo v Svetu za kmetijstvo in podeželje pri MKGP od leta 2011, članstvo v Svetu za visoko šolstvo v okviru MIZŠ med leti 2010 in 2018, članstvo v Evropskem herbološkem združenju (EWRS), v okviru katerega je bil od leta 2008 do 2015 tudi generalni sekretar, je član uredniških odborov ter recenzent večih slovenskih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih revij s področja kmetijstva. Med leti 2016 in 2020 pa  je bil tudi član Upravnega odbora Evropske agencije za varno hrano  EFSA.

 

Tanja Vidic

Življenjepis: Rojena 1985 v Ljubljani, 2004 – 2009 študij sanitarnega inženirstva na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (ZF). Leta 2009 se je zaposlila na Statističnemu uradu RS, (SURS) na oddelku za statistiko okolja in energetike kot pripravnica, od 2010 pa kot svetovalka, vsebinska metodologinja in nosilka raziskovanj s področja statistike odpadkov.  Leta 2018 je zaključila magisterij s področja sanitarnega inženirstva na ZF na temo: »Pilotna raziskava o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih gospodinjstvih z uporabo metode vodenja kuhinjskega dnevnika«. V obdobju 2015 – 2018 je v okviru dveh mednarodno podrtih pilotnih projektov aktivno sodelovala pri pripravi metodologije za spremljanje nastajanja in ravnanja z odpadno hrano na nacionalni ravni. Je nacionalna predstavnica v okviru delovne skupine za statistiko odpadkov na Eurostatu. V času svojega dela na SURS in študija na ZF je pripravila več prispevkov na tematiko statistike odpadkov in odpadne hrane ter aktivno sodelovala na več nacionalnih in mednarodnih konferencah. Bibliografija: COBISS izpis obsega 15 bibliografskih enot.

 

Sodelujoči

predsedujoči sekcijam

Bety Breznik, dr. vet. med.
dr. Mojca Jevšnik
dr. Boris Kovač
Mariča Lah
prof. dr. Darja Barlič Maganja
dr. Mateja Modic
prof. dr. Sonja Smole Možina
dr. Andrej Ovca
prof. dr. Zorka Novak Pinterič
Janez Podobnik, dr. med.
Janja Kokolj Prošek
dr.Blanka Vombergar

PREDAVATELJI

Toni Balažič
zasl. prof. dr. Janez Bogataj
mag. Urška Brodnik
dr. Bojan Butinar
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
prof. dr. Metoda Dodič Fikfak
Borut Florjančič
Tone Hrovat
Ksenija Jankovič
prof. dr. Željko Knez
dr. Mojca Korošec
dr. Urška Pivk Kupirovič
dr. Lea Lavrič
Iztok Leskovar
doc. dr. Stojan Kostanjevec
Tadeja Kvas Majer
dr. Darja Majkovič
prof. dr. Karmen Pažek
mag. Marko Ponikvar
dr. Igor Pravst
izr. prof. dr. Andrej Raspor
prof. dr. Peter Raspor
mag. Tanja Vidic

Okrogla miza A: RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Bojan Pahor

Iztočnice okrogle mize A:
dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP

prof. dr. Martina Bavec
prof. dr. Nives Ogrinc
prof. dr. Marina Pintar
prof. dr. Zorka Novak Pintarič
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Andrej Simončič
dr. Irena Vovk
dr. Tatjana Zagorc

Okrogla miza B: KOMUNIKACIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNE IN KAKOVOSTNE HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Elizabeta Mičović

Iztočnice okrogle mize B:
prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin

dr. Urška Blaznik
Matjaž Guček
Anton Jagodic
Srečko Koklič
Ana le Marechal – Kolar
Barbara Rupnik
Irena Simčič
prof. dr. Tina Vukasović

Program konference

SVETOVNI DAN HRANE 2020
WORLD FOOD DAY 2020

s sloganom
»Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj«
»Grow, nourish, sustain. Together«

41. SVETOVNI DAN HRANE vstopa v zaporedje dogodkov letnih konferenc »Hrana, prehrana, zdravje« v Sloveniji, saj obeležujemo 75. obletnico delovanja organizacije FAO,

ob letošnjem svetovnem dnevu hrane organiziramo konferenco, ki bo v četrtek, 15. 10 in petek, 16. 10. 2020, od 08:00 naprej

Kraj:
Center biotehnike in turizma Grm, Novo mesto

PROGRAM KONFERENCE

Prvi dan konference, 15.10 2020, 08:30-19:00

8:30 RAZISKOVANJE NA POROČJU HRANE IN PREHRANE
dogodek podpira

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV PROJEKTNEGA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA
(15 min vključno z razpravo)

Predsedujoči
prof. dr. Zorka Novak Pintarič, univ.dipl.inž.kem.teh., UM-FKKT, Maribor
prof. dr. Irena Rogelj,
univ.dipl.inž.živil.teh., UL-BF, Ljubljana

8:30 METROFOOD-RI: Infrastruktura za promocijo metrologije v živilstvu in prehrani/ METROFOOD-RI: Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition, dr. Nives Ogrinc, IJS, Ljubljana, Helena Baša-Česnik, Milena Bučar-Miklavčič, Jerica Ivanoš,  Barbara Koroušić Seljak, Mojca Milavec, Nataša Poklar Ulrih, Jelka Zabavnik Piano UL-VF

8:45 Ocena varnosti premazov v stiku z živili / Evaluation of materials intended for varnishes and coatings on food contact materials/ (EFSA Grant) dr. Viviana Golja, NIJZ, Ljubljana, D. Van Aken, NVWA, Nizozemska (koordinator), E. Van Hoeck, Sciensano, Belgija, K. Van den Houwe, Sciensano, Belgija,  J. Bustos, AESAN, Španija,  P. Paseiro, USC, Španija, N. Dimitrov, HZJZ, Hrvaška,  I. Vidic-Štrac, HZJZ, Hrvaška,   R. Crebelli, ISS, Italija,  M.R. Milana, ISS, Italija,  B. Van de Ven, RIVM, Nizozemska

9:00 Mehanizem adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti / Targeting Campylobacter adhesion in the fight against antimicrobial resistance, doc.dr. Anja Klančnik, uni.dipl. inž. živil. tehn., Katarina Šimunović, Dina Ramić, Meta Sterniša, UL-BF.; Jerica Sabotič, IJS, Sonja Smole Možina, UL-BF

9:15 APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev/ APPLAUSE – from harmful to useful with citizens’ led activities, dr. Irena Vovk, univ. dipl. kem.,  dr. Vesna Glavnik, univ. dipl. inž. agr., KI, Ljubljana;  prof. dr. Bojana Boh Podgornik,  univ. dipl. biol., UL-NTF Ljubljana, Jana Stanič, KI, Ljubljana

9:30 Preverjanje pristnosti in vrednotenje tradicionalnih proizvodov na območju Sredozemlja/ Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products,  dr. Maja Podgornik, ZRS, Koper, Milena Bučar-Miklavčič, Cristina Máguas, Manuela Giovanetti, Fouad Taous, Jose Luis Araus Ortega, Pedro Reis, Federica Camin, Marco Lauteri, Naziha Atti, Bor Krajnc, Nives Ogrinc, IJS, Ljubljana

10:00 -10:15 ODMOR

10:15 Projekta LAKTIKA in LIFE for Acid Whey: Izraba sirotke kot surovine za izdelavo visoko vrednih proizvodov / Use of whey as a raw material for the production of high value products, dr. Maja Zupančič Justin, Arhel d.o.o, dr. Bojana Bogovič Matijašić, univ.dipl.inž., Diana Paveljšek, Jernej Oberčkal, Petra Mohar Lorbeg, Nina Skale, Borut Kolenc, Mojca Potočnik, Špela Gruden, Nataša Poklar Ulrih, UL-BF, Ljubljana; Maja Zupančič Justin, Marko Kete, Mateja Frančeškin Krapež, Dejan Suban, Maja Čič, UM-FKKT, Maribor; Robert Roškar, Albin Kristl, Jurij Trontelj, Timeja Planinšek Parfant, Nika Osel, Mirjana Gašperlin, Blaž Grilc, Maja Bjelošević, UL-FFA, Ljubljana

10:30 Gojenje gob na odpadnih surovinah / Mushroom cultivation on waste raw materials, doc. dr. Andrej Gregori, uni. dipl. agr., Mycomedica d.o.o., Ljubljana; dr. Bojan Pahor, ZRS Bistra Ptuj; prof. dr. Marin Berovič, UL-FKKT; prof. dr. Franc Pohleven, UL-BF, Ljubljana

10:45 FoodE za oblikovanje trajnostnih prehranskih sistemov v mestih / FoodE for sustainable urban food systems in cities, doc. dr. Jerneja Penca, uni.dipl pol., EMUNI, Piran, Tina Črnigoj Marc, mag. prost. natčrt.,.Arctur, Nova Gorica

11:00 Pomembnost sporočil projektnega raziskovanja za stroko in javnosti, komentar: dr. Irena Rogelj

11:30-13:00 Okrogla miza A RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Bojan Pahor, direktor, Direktorat za hrano in ribištvo, MKGP

Ali aktualno raziskovanje in razvoj v Sloveniji daje odgovore na potrebe slovenske države v oskrbi s hrano? (formalna organizacija, razpršenost, kritična masa,…)

prof. dr. Martina Bavec, Univerza v Mariboru-FBSV
prof. dr. Janko Kos, ARRS-Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

prof. dr. Nives Ogrinc, Institut Jožef Štefan
prof. dr. Marina Pintar, Univerza v Ljubljani-BF
prof. dr. Zorka Novak Pintarič, Univerza v Mariboru-FKKT
prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni institut za biologijo
prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski institut Slovenije
dr. Irena Vovk, Kemijski Inštitut
dr. Tatjana Zagorc, Gospodarska  zbornica Slovenije

13:00 – 13:45 odmor za kosilo

PREDSTAVITEV IZKUŠENJ IN DOBRIH PRAKS
(15 min vključno z razpravo)
dogodek podpira

Predsedujoči
doc.dr. Mojca Jevšnik, univ.sanit.inž.; UL-ZF
dr. Mateja Modic, univ.dipl.inž.živil.teh., Žito, Ljubljana

14:00 Pogled evropskega poslanca na slovenske dobre prakse vzdolž agroživilskih verig, Franc Bogovič, inž. kmetijstva, poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, podpornik dogodka

14:15 Doprinos primorskih  kmetijskih šol h  kmetijskemu izobraževanju na Slovenskem/ Contribution of the Agricultural Schools in the Region of Primorska to the Slovenian Agricultural Education, Alojzij Lemut, uni. dipl  agr., BC, Nova Gorica

14:30 Kreativni in zdravi zajtrki v očeh ledincev/ Creative and healthy breakfasts in the eyes  of students of  Ledina high school, mag. Nika Cebin, prof. kem., Gimnazija Ledina, Ljubljana, Slovenija

14:45 Optimizacija dela v šolski kuhinji s ciljem zmanjšanja zavržkov/ Optimization of work in the school kitchen with the aim of reducing discardsJana Goršin Fabjandr. vet. med., Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

15:00 Viški in zavržki hrane pri prehranski oskrbi bolnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana / Surpluses and discards of food in the nutritional care of patients at the University Medical Center Ljubljana, Blaž Confidenti, Nevenka Ferfila, Mojca Jevšnik, UKC Ljubljana, UL-ZT Ljubljana

15:15 Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga / An integrated innovative approach for providing a healthy lifestyle, Irena Simčič, prof., Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana

15:30 Pomembnost sporočil dobrih praks za stroko in javnosti, komentar: dr. Mateja Modic

16:00-17:30 Okrogla miza B KOMUNIKACIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNE IN KAKOVOSTNE HRANE V SLOVENIJI
Moderatorica:
doc. dr. Elizabeta Mičović, MKGP

Kaj so in kaj niso prinesle promocijske aktivnosti (Naša super hrana, tradicionalni slovenski zajtrk, šolski zajtrk, izbrana kakovost…) in komunikacijska orodja za spodbujanje lokalno pridelane hrane.

dr. Urška Blaznik Nacionalni inštitut za javno zdravje
Matjaž Guček, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije
Ana le Marechal – Kolar, MKGP
Barbara Rupnik, Gospodarska Zbornica Slovenije
Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
prof. dr. Tina Vukasović, Doba Fakulteta Maribor

 

17:45 Odprtje konference/Conference opening
Hrana, Prehrana Zdravje/Food, Nutrition, Health

POZDRAV GOSTITELJA/Welcome of the Host
Center Biotehnike in Turizma, Grm, Novo mesto

g. Tone Hrovat, CBT GRM

17:50 POZDRAV JUBILANTKE Svetovne organizacije za kmetijstvo in prehrano (FAO)/Greetings from the director of FAO Regional office for Europe and Central  Asia in Budapest
Mr. Vladimir Olegovich Rakhmanin

18:00 POZDRAV ORGANIZATORJEV/Welcome of the organizers
dr. Bojan Pahor, direktor, Direktorat za hrano in ribištvo, MKGP

g. Janez Podobnik, direktor ECPD
prof. dr. Peter Raspor, predsednik EFTN

18:05 POZDRAV MINISTRA MKGP/Welcome of Minister of Agriculture, Forestry and Food
dr. Jože Podgoršek

18:15 Plenarni panel:
Skupaj gojimo, hranimo, ohranjamo oskrbo s hrano

Pomen in vloga mednarodnih organizacij pri zagotavljanju dostojne hrane za človeštvo: Razmišljanje ob 75 letnici organizacije FAO / The importance and role of interntional organizations in providing decent food for humanity; Reflections on the 75th anniversary of the FAO, David Tavželj, ICPE, Ljubljana; prof. dr. Andrej Udovč, uni.dipl.agr., prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž. živ. teh.; UL-BF; Ljubljana- upokojen

18:30 Priložnostni nagovor
gospa
Ana Roš, Hiša Franko, Kobarid:
Kaj nam daje in česa ne daje sodobna gastronomija: Negovanje kulture odpadkov?

18:45 Predstavitev kulinarike Dolenjske
gospa Anica Oblak Janko, CBT GRM, Novo Mesto

drugi dan konference, 16. 10. 2020; 08:30-18:00

1. PANEL: Hrana-izzivi časa
dogodek podpira

Predsedujoči:
prof. dr. Sonja Smole Možina, univ.dipl.inž.živil.teh.;  UL-BF,
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.teh.
; MKGP

8:30 Etičnost v prehranski produkcijski verigi / Ethics in the food production chain, izr.prof. Andrej Raspor, uni.dipl.org., FUDŠ, Nova Gorica

8:45 Kaj nam sporoča dediščina prehranske kulture o odpadkih in zavržkih hrane? / What the heritage of food culture tells us about food waste and discards? zasl. prof. dr. Janez Bogataj, uni.dipl.fil., UL, Ljubljana

9:00 Koncepti in vizije biorafiniranja – rešitev ali slepa ulica za živilsko prehransko verigo / Concepts and visions of biorefining – a solution or a dead end for the food supply chain? dr. Bojan Butinar, uni.dipl. kem,; dr. Milena Bučar-Miklavčič uni.dipl. kem., LAB IZO, ZRS, Koper; prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž.živil.teh.; UL – Upokojen

Razprava do 09:30

2. PANEL: Pridelava in Hrana
dogodek podpirajo

Predsedujoči
doc.dr. Boris Kovač,
univ.dipl.inž.živil.teh.; ZF-UP, Izola

9:30 Pasti in prednosti globalnih trendov pridelave / The pitfalls and advantages of global production trends, dr. Darja Majkovič;
MKGP, Ljubljana

9:45 Pasti in prednosti lokalne pridelave / Pitfalls and advantages of local production, Tone Hrovat; Tina Korenič,univ.dipl.ekon., mag. Milena Bartelj, univ.dipl.ekon., Simon Janša, mag.tur.; CBT Grm Novo mesto

10:00 Odpadki in izvržki hrane v pridelavi in razlogi zanjo / Reasons for Food Wastes and Food Production Discards prof.dr. Karmen Pažek, uni.dipl.agr.; prof. dr. Črtomir Rozman, uni.dipl.agr.; UM-FKBSV, Maribor

Razprava do 10:30

odmor do 11:00

3. PANEL: Predelava in Hrana
dogodek podpira

Predsedujoči
doc.dr. Blanka Vombergar, univ.dipl.inž.živil.teh.; IC Piramida VSŠ., Maribor

11:00 Pasti in prednosti industrijske predelave / Pitfalls and advantages of industrial processing, prof. dr. Željko Knez, uni.dipl. kem, član SAZU, dr. Darija Cör, univ. dipl. inž. kem. teh., dr. Milica Pantić, univ. dipl. . kem. teh,  doc. dr. Maša Knez Hrnčič, univ. dipl. inž. kem. teh., UM-FKKT, Maribor

11:15 Odpadki in izvržki hrane v predelavi in možne rešitve/ Waste and byproducts in food processing and the potential solutions, dr. Lea Lavrič, uni.dipl.ekon., Resnik Matej, uni. dipl. pol. in prof. geog.; KOTO, d.o.o., Ljubljana

11:30 Mechanism of food chain optimization in public institutions/ Mehanizem optimizacije prehrambenih verig v javnih zavodih, dr. oec. Lukinyh Valerij Fjodorovic, Agrarna univerza Krasnojarsk, Rusija

Razprava do 12:00

4. PANEL: Trgovina in Hrana
dogodek podpira

Predsedujoči
prof. dr. Tina Vukasović, univ.dipl.ekon., Doba Fakulteta, Maribor

12.00 Pasti in prednosti samooskrbe/ Pitfalls and benefits of self-sufficiency, Borut Florjančič, dipl.agr.; ZZS, Ljubljana

12.15 Sistemsko obvladovanje odpadkov in zavržkov v trgovinah, – primer učinkovitega  reševanja/ Systematic management of waste and discards in stores, – an example of effective solution, mag. Urška Brodnik, uni.dipl.inž.živil.teh., dipl.oec., Smiljan Veber., dipl.oec.; SPAR, Slovenija

12:30 Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe / National Strategy for Reduction of Food Loss and Food Waste, Tadeja Kvas Majer, MKGP, Ljubljana

Razprava do 13:00

Kosilo do 14:00

5. PANEL: Gostinstvo in Hrana
dogodek podpira

Predsedujoči
Srečko Koklič, dipl.gost., TGZS, Ljubljana

14:00 Pasti in prednosti  družbene prehrane/ industrijskega gostinstva / Pitfalls and advantages of social catering / industrial catering, mag. Marko Ponikvar, uni.dipl.inž.živil.teh.;  Anja Pavlin, uni.dipl.inž.živ. in preh.; SLOREST, Ljubljana

14:15 Pasti in prednosti tradicionalnega gostinstva / The pitfalls and benefits of traditional hospitality industry, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, uni.dipl.tur., VŠUP GRM, CBT, Novo mesto; Maja Križmančič, MBA, Flexyteam d.o.o., Koper

14:30 Odpadki in izvržki hrane v gostinstvu in razlogi zanjo / Food waste and discards in catering and the reasons for it,  Iztok Leskovar, SŠGT, Celje

Razprava do 15:00

6. PANEL: Izobraževanje in Hrana
dogodek podpira

Predsedujoči
doc.dr. Andrej Ovca, univ.sanit.inž., UL-ZF, Ljubljana
prof. dr. Darja Barlič Maganja, mag.farm., UP-FZ, Izola

15:00 Pasti in prednosti univerzitetnega izobraževanja v agroživilski verigi-pogled učiteljev / Advantages and pitfalls of academic education in the agri-food chain – teachers’ view, doc. dr. Mojca Korošec, uni.dipl.inž.živil.teh.;  prof. dr. Barbara Jeršek, uni.dipl.inž.živil.teh.; prof. dr. Lea Demšar, uni.dipl.inž.živil. teh.; prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, uni.dipl.kem.; UL-BF, Ljubljana

15:15 Pasti in prednosti univerzitetnega in poklicnega izobraževanja v agroživilski verigi – pogled proizvajalcev hrane / Gaps and opportunities of university education and vocational education and training in agri-food chain – the view of the food producers, dr. Urška Pivk Kupirovič, uni.dipl.inž.živil.teh.;  GZS-ZKŽP, Ljubljana

15:30 Vzgoja in izobraževanje za zmanjševanje nastanka zavržkov hrane / Education to Reduce Food Waste, doc. dr. Stojan Kostanjevec, uni.dipl.ped., UL-PEF, Ljubljana

Razprava do 16:00

7. PANEL: Človek, Družba in Hrana
dogodek podpira

Predsedujoči
prof.dr. Peter Raspor,
univ.dipl.inž.živil.teh., EFTN, EU
Janez Podobnik, dr. med., ECPD, Ljubljana

16:00 Pasti in prednosti prehranjevanja na delovnem mestu / The pitfalls and benefits of meals at work, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr.med., KIMDŠP, Ljubljana

16:15 Pasti in prednosti sedanjih aktivnosti na področju hrane in zdravja / Challenges and opportunities of activities related with food and health, prof. dr. Igor Pravst, uni.dipl.kem., doc. dr. Anita Kušar, univ. dipl. inž. agr., dr. Živa Lavriša, uni.dipl.inž.živil.teh.; IN, Ljubljana

16:30 Nastajanje in ravnanje z odpadno hrano v slovenskih gospodinjstvih / Food waste generation and treatment in slovene households, Tanja Vidic, mag. san. ing., doc. dr. Mojca Jevšnik, viš. pred., mag. Nevenka Ferfila; UL-ZF, Ljubljana

Razprava do 17:00

17:00 Zaključna Misel konference
dogodek podpira

Predsedujoči:
g. Tone Hrovat, univ.dipl.agr., GRM
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.teh., MKGP
g. Janez Podobnik, dr.med., direktor ECPD

Od kje smo prišli in kam naprej? / Where we came from and where to go next? prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž.živil.teh.; EFTN, EU

 

Elizabeta Mičović

Življenjepis: Rojena 1960 v Kopru, 1979–1984 – študij na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živilstvo na Univerzi v Ljubljani. Leta 1984 se je zaposlila v Mercator Embi in kasneje v Žitu Gorenjki kot živilska tehnologinja, vodja razvoja in vodja HACCP tima. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je 2003 zaključila magisterij, 2011 pa na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru doktorat s področja varstvoslovja. V letu 2002 je postala zdravstvena inšpektorica, 2005 državna uslužbenka na Ministrstvu za zdravje in leta 2010 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od leta 2016 deluje na področju odnosov z javnostmi, posebej s komuniciranjem tveganj na področju varne hrane in krme.
Pedagoško delo: Leta 2018 habilitirala na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, kot predavateljica za program Varnost hrane v prehrambni verigi – nosilka dveh predmetov: Komunikacija in Označevanje/oglaševanje živil. Od leta 2006 za Evropsko komisijo redno predava v programih TAIEX, na različnih področjih zagotavljanja varne hrane. Od leta 2014 je kot predavateljica vključena v program usposabljanja BTSF na področju izvajanja dobre higienske prakse in HACCP.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju kakovosti živil, razvoja funkcionalnih izdelkov, ocene izpostavljenosti aditivom, zagotavljanja varne hrane in pravic potrošnikov, varstvoslovja: viktimologije (potrošnik kot morebitna žrtev nepoštenih praks).
Bibliografija: SICRIS izpis obsega 44 enot, od tega 6 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.