Igor Pravst

Življenjepis: Rojen 1979 v Kranju, 1998–2003 študij kemije na Univerzi v Ljubljani, 2003–2008 – doktorski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Trenutno direktor in vodja raziskovalne skupine na Inštitutu za nutricionistiko.

Pedagoško delo: redni profesor za področje prehrane, avtor univerzitetnega učbenika Hranila in mentor več dodiplomskim in podiplomskim študentom.

Raziskovalno delo: Raziskovalno delo je usmerjeno v raziskovanje na področju prehrane in javnega zdravja, predvsem sestave živil in njihovega vpliva na zdravje. Je vodja številnih raziskav, ki potekajo v okviru nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektov.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 180 enot, od tega 60 izvirnih znanstvenih člankov (od katerih se jih 19 uvršča v prvo četrtino področnih revij v SSCI, SCIE), 5 poglavij v znanstvenih monografijah uveljavljenih mednarodnih založb, ter številni prispevki na konferencah ter strokovni članki.

Dodatne raziskovalne zadolžitve: Je vodja državnega raziskovalnega programa »Prehrana in javno zdravje«, ki ga koordinira Inštitut za nutricionistiko.

Dodatne zadolžitve izven inštituta: Je član Sveta za varno hrano (MKGP), Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (MKGP) in Medresorske delovne skupine za preoblikovanje živil (MZ), recenzent v številnih uglednih revijah s področja prehrane in član različnih strokovnih združenj v Sloveniji in tujini.