Predavatelji

dr. Bojan Butinar, ZRS Koper
Ksenija Ekart, UKC Maribor
dr. Mojca Jevšnik, UL-ZF, Ljubljana
dr Andrej Kirbiš, UL-VF, Ljubljana
dr. Stojan Kostanjevec, PF UL, Ljubljana
dr.Darja Barlič Maganja, FZ UP, Izola
dr. Elizabeta Mičović, MKGP, Ljubljana
dr. Sonja Smole Možina
dr. Blaža Nahtigal, UVHVVR
Andrej Ovca, UL-ZF, Ljubljana
dr. Bojan Pahor, MKGP, Ljubljana
dr. Jože Podgoršek, MKGP, Ljubljana
dr. Andrej Raspor, Nova Gorica
dr. Peter Raspor, Ljubljana
dr. Bogdan Vukosavljević, ECPD, Beograd