Mesec: julij 2018

Predstavitve podjetij

Podjetja na tej povezavi se vidimo kot promotorji živilstva, ki oskrbujejo slovenskega potrošnika z živili, ki jih je moč vključevati v zdrav način prehranjevanja.

Somišljeniki

Podjetja in posamezniki, ki podpiramo tak pristop obeleženja svetovnega dne in promocije zdrave in uravnotežene prehrane za vse prebivalce države Slovenije.

Donatorji

Donatorji, ki so prispevali materialna sredstva za izvedbo konference, za kar se jim iskreno zahvaljujemo, saj so s tem pokazali pomembnost Dneva hrane v našem prostoru:  

Sponzorji

Sponzorji, ki so prispevali finančna sredstva za izvedbo konference, za kar se jim iskreno zahvaljujemo, saj so s tem pokazali pomembnost Dneva hrane v našem prostoru:  

Znanost in stroka skupaj

       

Stroka in razvoj podjetij

Aktualno raziskovanje hrane in prehrane

Povezani dogodki s preteklosti

Raspor, P. – poročilo ob Svetovnem dnevu hrane 2015 (Socialno varstvo in kmetijstvo) Svetovni dan hrane 2015.pdf Raspor, P. – poročilo ob Svetovnem dnevu hrane 2014 (Družinsko kmetovanje: hranimo svet, skrbimo za zemljo) Svetovni dan hrane 2014.pdf Raspor, P. –

Okrogla miza* – povezava med okoljem, pridelavo hrane in zdravjem

Okrogla miza bo s sodelovanjem strokovnjakov različnih strok iskala odgovore na vprašanje: “kako prepoznati oziroma kako najti zdravo hrano”? Vedno bolj se, na srečo tudi proizvajalci hrane zavedajo, da ekonomski uspeh v moderni dobi kapitalizma pri njihovem poslu ni edino

Okrogla miza* – povezava med prehranjevanjem, gibanjem in zdravjem

Gibalna aktivnost in uravnotežena prehrana sta dejavnika, ki z roko v roki omogočata in prispevata posamezniku, da v skrbi za ohranjanje ali izboljšanje svojega zdravstvenega statusa naredi odločilen korak naprej. Številnim smernicam in množičnim pobudam, ki naj bi v našem

Top